تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آهنگساز و تنظیم کنندهمجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۷۱

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۷۱مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۷۰

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۷۰مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۷۰

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۷۰مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۶۵

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۶۵مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۵۴

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۵۴


۱ ۲ ۳ ۴ ۵

آهنگساز و خواننده عضو گروه سالار عقیلی و مدیر گروه رز