تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آهنگساز و تنظیم کنندهمجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۶۰

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۶۰مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۵۹

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۵۹مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۵۸

مجید سلطانی ۰۱-۲-۰۴ ۵۸مجید سلطانی ۰۰-۱۲-۲۷ ۱۲۴

مجید سلطانی ۰۰-۱۲-۲۷ ۱۲۴مجید سلطانی ۰۰-۱۲-۱۰ ۱۳۴

مجید سلطانی ۰۰-۱۲-۱۰ ۱۳۴


۱ ۲ ۳ ۴ ۵

آهنگساز و خواننده عضو گروه سالار عقیلی و مدیر گروه رز