تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آهنگساز و تنظیم کننده


مجید سلطانی ۰۰-۱۱-۲۱ ۱۶۸

مجید سلطانی ۰۰-۱۱-۲۱ ۱۶۸مجید سلطانی ۰۰-۱۱-۲۱ ۱۶۷

مجید سلطانی ۰۰-۱۱-۲۱ ۱۶۷مجید سلطانی ۰۰-۵-۱۹ ۵۱۲

مجید سلطانی ۰۰-۵-۱۹ ۵۱۲مجید سلطانی ۰۰-۴-۲۸ ۳۵۰

مجید سلطانی ۰۰-۴-۲۸ ۳۵۰

مجید سلطانی ۰۰-۴-۰۵ ۵۸۵

مجید سلطانی ۰۰-۴-۰۵ ۵۸۵


۱ ۲ ۳ ۴ ۵

آهنگساز و خواننده عضو گروه سالار عقیلی و مدیر گروه رز